Home Podcast VoiceNote (12) – You Want What You See

VoiceNote (12) – You Want What You See

183
0


สวัสดีจากป่าวังจันทร์ ระยองนะคะ ปอนด์มาอยู่ที่นี่ประมาณสามวัน ออกจากกรุงเทพมาด้วยอาการนอนแทบไม่ได้เลยในช่วงที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ พูดคุยกันได้ที่คอมเมนท์บนเว็บ BonJakobsen.com จ้า

(183)