Home Tag "debate"
ระหว่างขับรถไปเขาใหญ่ ปอนด์ชวนรอนนี่มาคุยกันในหัวข้อ “เราควรติดตั้งเครื่องขายถุงยางอนามัยในโรงเรียนหรือไม่” (209)