Home Tag "Buddhism"
ชวนคุยเรื่องแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็ก วิธีการเทศน์ของพระและความจริงในสิ่งที่สอน ยาวไปจนถึงเรื่องเพื่อน เพจนุ่งซิ่นเพจแรกของไทยและที่มาที่ไป