Home Tag "ไอติม พริษฐ์"
เมื่อไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ นักการเมืองที่บอกว่า เขาคือ เลือดใหม่ แวะมาโต๊ะข่าวตั่ง เราจึงอยากทำความรู้จักเขาในมุมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองบ้าง ทั้งประสบการณ์ ความชอบ ความรัก รวมถึงทดสอบจินตนาการ ของเขาในเกมส์ท้ายรายการ 10 คำถามกับไอติม (363)